Dla kogo

Zapraszam Cię niezależnie od tego, czy jesteś osobą wierzącą czy nie, czy wiesz czego chcesz, a może poszukujesz sensu, doświadczasz cierpienia, potrzebujesz wsparcia, zmiany, a może chcesz dowiedzieć się więcej o sobie, odkryć własną tożsamość czy drogę w życiu...

P r a c o w n i a  j e s t  m i e j s c e m  o t w a r t y m  d l a  o s ó b,  k t ó r e

 • są w trudnym momencie, zagubiły sens, doświadczają smutku, wyczerpania, depresji, pustki, lęku, samotności, wewnętrznych konfliktów, stresu, dolegliwości somatycznych;
 • potrzebują zmiany obecnego życia obciążonego kryzysami, wyzwaniami, trudnościami, cierpieniem;
 • chcą zrozumieć mechanizmy swojego funkcjonowania; 
 • cenią swoje życie, chcą się rozwijać i widzą w tym sens.

 C h c ą c y c h

 • radzić sobie z napięciem, cierpieniem, lękiem, stresem, obciążeniem, natrętnymi myślami;
 • zaakceptować różne uczucia i mieć poczucie adekwatnej kontroli nad swoim życiem;
 • zmienić błędne przekonania, uciążliwe własne zachowania, przerwać błędne  koło automatycznych zachowań; 
 • odblokować własną ekspresję i autentyczność w relacjach z innymi; 
 • zminiejszyć lęk przed życiem;
 • pogodzić się z chorobą lub stratą;
 • kochać siebie i innych;
 • obudzić własne pragnienia, potrzeby, odkrywać talenty, a na ich podstawie realizować możliwe cele życiowe;
 • budować bliską relację z drugim człowiekiem;
 • wyjść z "martwego punktu" i podjąć ryzyko zmiany.


P o m o c   p s y c h o l o g i c z n a   
r ó w n i e ż   
d l a 
s i ó s t r   z a k o n n y c h   i   k a p ł a n ó w